สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

เมนู

 
« July 2024»
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

สรส.ยื่นหนังสือถึง รมว.แรงงาน เพื่อติดตามและเสนอปรับปรุงมาตรฐานขั้นต่ำฯ

สรส.ยื่นหนังสือถึง รมว.แรงงาน  เพื่อติดตามและเสนอปรับปรุงมาตรฐานขั้นต่ำฯ

สรส.ยื่นหนังสือถึง รมว.แรงงาน 

เพื่อติดตามและเสนอปรับปรุงมาตรฐานขั้นต่ำฯ


             เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา สรส. นำโดยนายสาวิทย์ แก้วหวาน เลขาธิการ สรส. นำผู้แทนองค์กรสมาชิกเข้าพบกับนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
เพื่อติดตามและนำเสนอเรื่องเพื่อปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงานในรัฐวิสาหกิจตามที่สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ได้มีหนังสือที่ สรส. ๑๘๙/๒๕๖๓ ลงวันที่
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีกำหนดขอเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงการแก้ไขเพิ่มเติมร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
จำนวน ๓ ฉบับ เกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานขั้นของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ นั้น

             สรส. เห็นว่า นอกเหนือจากการเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อติดตามเรื่องดังกล่าวแล้ว ก็ควรให้มีการปรึกษาหารือร่วมกันในการนำไปสู่การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง
คุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานในรัฐวิสาหกิจในภาพรวม การติดตามเรื่องที่เคยเสนอไว้เดิม และการนำเสนอเรื่องเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับมาตรฐานการคุ่มครองที่เปลี่ยนไป อาทิ

              การลาคลอดบุตร  

              การจ่ายเงินค่าตอบแทนความชอบให้ครอบคลุมกรณีลูกจ้างเสียชีวิตก่อนเกษียณ

              การปรับปรุงสัดส่วนของคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ยึดหลักการไตรภาคีให้มีสัดส่วนเท่ากันทุกฝ่าย

              ขอให้สามารถเบิกค่าทำงานในวันหยุด ซึ่งเป็นวันหยุดพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีได้ กรณีที่นายจ้างไม่สามารถจัดให้ลูกจ้างหยุดชดเชยในวันถัดไปได้
และ ให้กำหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในการจัดให้ลูกจ้างหยุดชดเชย

             ขอให้แก้ไขปรับปรุงประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายเงินทดแทน

             การแก้ไขปัญหากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

             ขอให้ทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ....

  • ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทางเพจ : สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์    หรือทางเพจ : Labour Channel

               

Tags :